KELTAINEN.FI       Etusivulle | Lisää ilmoitus | Rekisteröidy | Käyttöopas
Osasto:
Alue:
Hakusana:

 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy!
 
Ilmainen soittoääni
Nokia akut alk. 13.40€
Kilpailut.netissä
Puhelinuutuuksia

Käyttäjäsopimus

1. Yleistä
Tämä käyttäjäsopimus sisältää Oy Suomen Datalinja Ab:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") Keltainen.fi -verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
Palvelun tarjoajan yhteystiedot:
Oy Suomen Datalinja Ab, PL 753, 20101 Turku.
Y-tunnus 0939885-2, alv.rek.

Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

2. Muutokset
Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla, kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.

3. Rekisteröityminen
Käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi täyttämällä rekisteröintilomakkeen, jossa käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Näiden tunnusten avulla käyttäjällä on Palvelun toistaiseksi voimassaoleva käyttöoikeus.
Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö.
Rekisteröityminen on maksutonta.
Palvelun tarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.
Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan, eikä niitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttöoikeutta ei voi siirtää muulle osapuolelle. Palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden asettaa käyttäjän selaimelle evästeen Palvelun käytön ehdoksi.

4. Henkilötiedot ja niiden käyttö
Käyttäjän rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään Palvelun tarjoajan asiakasrekisteriin. Palvelun tarjoaja tallentaa Käyttäjästä rekisteriin ne tiedot, jotka Käyttäjä on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen. Pakollisia tietoja ovat sähkopostiosoite, asuin-maakunta, sekä käyttäjätunnus ja salasana. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden tallentaa käyttäjästä muita tietoja.
Palvelun tarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille.
Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli Käyttäjä on toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti.
Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan. Henkilötietolain tarkoittamat rekisteriselosteet ovat nähtävissä osoitteessa Oy Suomen Datalinja Ab / Keltainen.fi, PL 753, 20101 Turku. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen, henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@keltainen.fi.


5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta, eikä sitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa ilmoittamissaan ilmoituksissaan ilmoittamat tuotteet ja palvelut ovat laillisia ja hyvin tavan mukaisia ja, että hänellä on oikeus kyseessä olevaan toimintaan. Palvelussa olevien ilmoitusten ja muun aineiston kopiointi sekä julkaisu on ehdottomasti kielletty. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta, sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

6. Palvelun tarjoajan velvollisuudet ja niiden rajoitukset
Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien ilmoitusten mahdollisista virheistä eikä niiden seurauksista, eikä Palvelun kautta välitettävien tuotteiden ja palvelujen virheettömyydestä ja laillisuudesta. Vastuu ilmoitusten oikeellisuudesta on ilmoituksen lähettäjällä. Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden olla julkaisematta ilmoituksia joita se katsoo olevan Palveluun sopimattomia. Palvelun tarjoaja rajaa vastuunsa ulkopuolelle vahingot joita se ei sopimusta tehtäessä ole kohtuudella voinut ottaa huomioon. Palveluun kohdistuvat väärinkäytökset Palvelun tarjoaja voi ilmoittaa viranomaisille.

7. Riitojen ratkaisu
Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan molempia osapuolia edustavien asianajajien välisessä neuvottelussa Suomen lainsäädännön mukaan.


Palvelun tuottaa ja ylläpitää Oy Suomen Datalinja Ab © All rights reserved.   [ Käyttöopas | Käyttäjäsopimus | Rekisteriseloste ]
keltainen.fi